معرفی انواع پیچ ها

گونه های رایج پیچ های مورد به کار گیری در اسکلت های فولادی عبارتند از پیچ های معمولی و پیچ های پرمقاومت پیچ ها با دو جور کارایی اتکایی و اصطکاکی مورد به کارگیری قرار میگیرند قیمت میلگرد آلومینیوم در تهران  به کارگیری از پیچ های لبریز ایستادگی مطابقت با استانداردهای ملی یا این که دربین المللی , برای هر دو گونه اتصال و استعمال از پیچ های معمولی تنها در اتصالات اتکایی مجاز است . در اتصالات اتکایی ساخت نیروی پیش تنیدگی ضروری نیست البته در اتصالات اصطکاکی پیچ ها بایستی پیش تنیده گردند . برای حصول پیش با عمل reshoring آشنا شوید تنیدگی استعمال از یکی‌از سه روش محکم کردن دوباره مهره , واشرهای جاذبه سنج یا این که آچار مدرج قابلیت پذیر است .

انواع پیچ خودکار - پیچ سازان ارس ایرانیان

گونه های سعی اتصالات پیچی

اتصالات پیچی در بنا های پیچ و مهره ای  و پانچ و سوراخ کاری در صنعت دربرگیرنده دو مدل اتصال اتکایی و اصطکاکی می شود که به دنبال به شرح جزئیات این دو خوا‌هیم پرداخت .

سعی اتصالات اتکایی

در اینگونه اتصالات محل قرار گیری پیچ در داخل شکاف صفحه ها بوده که با استعمال از مهره بسته می شود . قیمت تیرآهن ذوب آهن در تهران این اتصال با به کار گیری از هیچ دسته نیروی پیش تنیدگی در پیچ اجرا خواهد شد و فقط با به کار گیری از محکم کردن به وسیله نیروی خدمتکار بسته می شود معرفی انواع پیچ ها و انواع میلگرد آشنا شوید. ضمن آنکه در‌این جور اتصال زمانیکه نیروی توشه فرنگی به پیچ اعمال شود , قطعات اتصال لغزش پیدا کرده که درپی آن نیروی فشاری به حاشیه های اتصال اعمال خواهد شد و بعداز آن این نیرو به نیروی برشی در پیچ تبدیل میگردد . قیمت پروفیل به همین منظور به شما سفارش میشود از این اتصال صرفا به جهت بار گذاری ثقلی به کارگیری نمایید و به هیچ عنوان در طرح های لرزه ای از آن به کارگیری ننمائید .

 اتصال اصطکاکی

در اتصالات اصطکاکی که در پباده سازی لرزه ای هم دوچندان مورد به کار گیری قرار می‌گیرد , زمانیکه پیچ در داخل رخنه‌ برگه اتصال قرار بگیرد علاوه بر مهره از واشر هم برای محکم کردن آن به کار گیری می شود . قیمت ورق رنگی این نکته موجود است که واشر مستعمل درین اتصالات نباید از جور واشر فنری باشد .در اتصالات اصطکاکی ضمن محکم کردن پیچ در سطح نخستین , نیروی پیش تنیدگی در پیچ تولید خواهد شد . در‌این‌صورت با اعمال نیروی پیش تنیدگی در پیچ , زمانیکه این اتصالات زیر گیرایی قرار گرفت و با اعمال توشه بین صفحه ها اتصال , اصطکاک بوجود خواهد آمد که سبب عدم لقی اتصال خواهد شد معرفی انواع پیچ ها. از این رو واجب است در پباده سازی تمامی ی اتصالات فریم های خمشی , کادر های دوگانه , اتصالات بادبندی و همینطور وصله ی ستون های باربر جانبی در کادر های بی آلایش از این جور اتصال استعمال فرمایید . قیمت میلگرد در مشهد اعتنا فرمائید که پیچ های مورد به کار گیری در دو گونه اتکائی و اصطکاکی از نظر ظاهری با یکدیگر متعدد اند و پیچ های مورد استعمال در اتصالات اصطکاکی سرپیچ های بزرگ تری داراست .

فلزنقره فولاد آلیاژی فلز طلا
ورق سیاه فولاد کربن فلز برنز
ورق آلیاژی فولاد استنلس استیل فلز برنج
ورق رنگی فولاد اهواز فولاد

 

ملزومات ضریب اصطکاک سطح ها فولادی در اتصالات اصطکاکی :

در یک موقعیت کلی دو دلیل مهم درین اتصالات موجود هست . او‌لین آن زبری مرحله و دیگری نیروی پیش تنیدگی میباشد .
در تراز نخستین مهندسان فرض را بر این میگیرند که سطح های اتصال سوای نقاشی کردن زبری متبوع را داشته باشد , در‌این‌حالت‌ زمانیکه قطعات متصل شدند ورق st37 را بشناسید همگی قسمت های متصل شده را نقاشی کردن می نمایند . صرفا نکته ای که موجود است این است که اعتنا فرمایید همه سطح ها عاری میلگرد آجدار ۳۲ کاشان A3  از کثیفی های نتایج از روغن , پوسته های زنگ زدگی , لاک و یا این که مصالح و … باشد تا نقاشی کردن یکنواخت و مطلوبی داشته باشید .

محدودیت های اتصالات پیچی

مطابق با استانداردهای جان دار در مبحث دهم , برای اتصالات ذکر شده در پی بایستی از اتصالات اصطکاکی با استعمال از معرفی انواع پیچ ها پیچ لبریز ایستادگی جوشکاری مصرف شود :قیمت ورق رنگی وصله ستون ها در بنا های دارنده طول ۶۰ متر